Płaskostopie

2006: Stopa poprzecznie płaska – płaskostopie poprzeczne

Statyczne obniżenie lub spłaszczenie sklepienia poprzecznego stopy. Jest to jedna z najczęstszych dolegliwości stopy, częściej występująca u kobiet. Przeciążenia przodostopia powodują rozchodzenie się wachlarzowato kości śródstopia.

Obniżenie sklepienia poprzecznego doprowadza do nadmiernego rozstawu palców, co powoduje ich nadmierne ściskanie. Wyrośla kostne i kości śródstopia wyraźnie się odznaczają. Paluch ma tendencje do koślawości, a drugi palec staje się młotkowaty. Buty w przedniej ich części są rozpychane.

hastagi na stronie:

#stopa poprzecznie płaska #stopa poprzecznie

Similar Posts