Media Metropolis dla Kliniki Profilaktyki Medycznej

Agencja Media Metropolis, specjalizująca się w doradztwie w zakresie komunikacji oraz przygotowaniu i realizacji strategii PR, podpisała umowę z Kliniką Profilaktyki Medycznej, (KPM) pierwszą w stolicy prywatną placówką świadczącą usługi w zakresie medycyny zapobiegawczej oraz kompleksowej oceny i kontroli zdrowia pacjentów. Otwarcie Klinik Profilaktyki Medycznej nastąpiło 1 października br. Do zadań agencji należy przygotowanie strategii komunikacji do grup docelowych, ich realizacja w zakresie Media Relations, a oraz także działania marketingowe takie jak: przygotowanie strony internetowej, ulotek, plakatów, organizowanie direct mailingów oraz e-mailingów oraz kampania radiowa. Agencja odpowiedzialna też będzie za ogólnopolską akcję edukacyjną ?Medycyna Zapobiegawcza, a Profilaktyka Medyczna? w 2011. Umowa została podpisana na czas nieokreślony. KPM wybrała agencję na podstawie przedstawionej oferty. Za klienta odpowiada Daria Brzozowska.

http://www.pressoffice.pl/zdrowie,t1156569107?more=2082940915

Authors

Related posts

Top