Stopa cukrzycowa articles

Choroby reumatyczne

Choroby reumatyczne

Według klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Reumatologicznego istnieje około 130 jednostek chorobowych zaliczanych do chorób reumatycznych. Jak duża część populacji cierpi na bóle reumatyczne? W Polsce jest to ponad 18 mln. osób co stanowi ok. 61,1% populacji2.

Choroby reumatyczne występują u ludzi

Stopa cukrzycowa

Co to jest stopa cukrzycowa? “Stopa cukrzycowa” to zespół objawów objawiający się zaburzeniami ukrwienia stopy, zaburzeniami unerwienia czuciowego.

Może być to zmniejszenie lub utrata czucia bólu, temperatury, dotyku. Inna dolegliwość to zaburzenia układu ruchowego (upośledzenie regulacji przepływu krwi przez stopę, …

Top